Korisno

Stru?na sluba

Stru?ni saradnici PDF Štampa El. pošta
jasmina_filipovicJasmina Filipovi?, mr
direktor
Kompletna radna biografija

dragan_jakovljevicDragan Jakovljevi?, dipl.ing
Savetodavac za sto?arstvo
Kompletna radna biografija

dejan_jocicDejan Joci?, dipl.ing
Savetodavac za vo?arstvo i vinogradarstvo
Kompletna radna biografija
milanka_miladinovicMilanka Miladinovi?, dipl.ing
Savetodavac za ratarstvo
Kompletna radna biografija

miodrag_simicMiodrag Simi? dipl.ing.
Savetodavac za ratarstvo
Kompletna radna biografija

ruzica_djukicRuica ?uki?, dipl.ing
Savetodavac za zatitu bilja
Kompletna radna biografija
dragan_mijuskovicDragan Mijukovi?, dipl. ing.
Savetodavac za ratarstvo
Kompletna radna biografija
mira_miljkovicMira Miljkovi?, dipl.ing
Savetodavac za ratarstvo
Kompletna radna biografija
 
design by: Clipart