Korisno

Stru?na sluba

PDF Štampa El. pošta
Rad nae slube je podeljen po odsecima i to:
Sluba za zatitu bilja
Sluba za ratarstvo
Sluba za vo?arstvo
Sluba za sto?arstvo

Sluba za zatitu bilja
zdravstveni pregledi poiljki namenjenih izvozu
poslovi DDD
pra?enje pojave bolesti i teto?ina i njihova prognoza
pruanje stru?nih saveta
(bilteni, sredstva javnog informisanja)
primena stru?nih mera na odabranim gazdinstvima
Sluba za ratarstvo
agrohemijska analiza zemljita
postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za razli?ite kulture (kukuruz, penica, je?am, tritikale)
preporuka najpogodnijeg sortimenta za razli?ite mikroklimatske i agroekoloke uslove
primena stru?nih mera na odabranim gazdinstvima
Sluba za vo?arstvo
pruanje stru?nih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
primena stru?nih mera na odabranim gazdinstvima
Sluba za sto?arstvo
unapre?enje genetskog materijala
vri nadzor i organizuje rad na vo?enju mati?ne evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim slubama
organizovanje selekcijskih smotri, sto?arskih izlobi
primena stru?nih mera
pruanje stru?nih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
Finansiranje slube vri se delimi?no iz agrarnog budeta preko Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede RS a delimi?no od prihoda sa trita pruanjem stru?nih usluga organizacijama sa naeg podru?ja. Usluge savetodavne slube za poljoprivredne proizvo?a?e su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne slube vri Ministarstvo poljoprivrede umarstva i vodoprivrede RS.

 
design by: Clipart