Korisno

Stru?na sluba

PDF Štampa El. pošta

Mere podrke ruralnom razvoju-IPARD program 2014-2020 su uveliko u pripremi za kori?enje od strane poljoprivrednih proizvo?a?a. Broura daje osnovne informacije,a za sve dodatne i blie informacije obratiti se podru?noj PSSS Jagodina doo, Kapetana Ko?e 21,Jagodina, telefoni:035/8221931 i 035/8221181.

Preuzmi brouru

 
design by: Clipart