Korisno

Stru?na sluba

PDF Štampa El. pošta

Na oglednoj parceli Radie Radisavljevi?a iz Medve?e SO Despotovac PSSS Jagodina odrala ja tradicionalnu manifestaciju DAN POLJA strnih ita dana 18.06.2015. Na oglednoj parceli prisutni proizvoa?i mogli su da se upoznaju sa sortama strnih ita osam semenskih ku?a i da se u razgovoru sa prisutnim predstavnicima i savetodavcima upoznaju sa agrotehnikom i osobinama sorata zastupljenih u ogledu. Posebno zadovoljstvo organizatora je to ni kia koja je povremeno padala nije omela druenje na oglednoj parceli. Savetodavna sluba ?e po zavrenoj etvi obavestiti sve proizvo?a?e o postignutim rezultatima i dati preporuku za narednu setvu.

Galerija

 
design by: Clipart